top of page

יונים

יונים מהוות בעיית מזיקים סביבתית שאינה נפתרת ללא טיפול מיוחד.
יונת הבית המוכרת לנו מקננת ומטרידה את בני האדם בכל ימות השנה,

היא מעדיפה משטחים ישרים וצרים ולכן לעיתים קרובות מקננת במרפסות,במסתורי כביסה,בעליות גג וכדומה.

 

היונה המקננת במקום מגורים גורמת ללכלוך רב כתוצאה מהלשלשת ואף משמשת כפונדקאי לטפילים שונים כמו כיני היונים, קרציונים ועוד.

פתרונות נבחרים להלן פתרונות כלליים להרחקת יונים.

 

דוקרנים 
דוקרני נירוסטה אל חלד המונעים את התיישבות היונה במקומות לא רצויים כגון אדני חלונות, גגות רעפים, מעקות, ועוד.

 

רשתות 
במקרים בהם לא ניתן להגן על ידי דוקרנים הפתרון היעיל הוא הרכבת רשתות לחסימת פתחים וחללים מפני חדירת יונים וציפורים הרשתות בשימוש במסתורי כביסה, פטיו, פתחי מחסנים, חללי גגות, פתחים בין בניינים.

הרחקת יונים
מחלות המועברות מיונים לבני אדם:

  • דררת - נפוצה מאוד ומידבקת עבור תוכים ובני אדם. בסקר שנערך בארץ נמצא כי 40% מיוני הבר נגועות בדררת.

ההדבקה של בני אדם נעשית על ידי מגע ישיר עם יונה נגועה או עם סביבה מזוהמת, בעיקר על ידי נשימת לשלשת מזוהמת.

בני אדם שנדבקים מפתחים דלקת ריאות הניתנת לטיפול על ידי סוג מסוים של אנטיביוטיקה (טטרציקלינים).

  • פאראטיפוס - קיימים כ-2,000 סוגים של חיידקי סלמונלה, בהם תיתכן הדבקה על ידי מגע עם יונה נגועה או עם לשלשת. המחלה גורמת לשלשולים קשים עד כדי התייבשות.

  • דלקת ויבריונית - ההדבקה נעשית, כנראה, באמצעות מזון שהתאלח עם צואת יונים או על ידי מגע ישיר עם יונים נגועות.

  • אספרגילוזיס, קריפטוקוקוזיס - מחלות הנגרמות מפטריות הפוגעות בעיקר באברי הנשימה. עקרונית, המחלה אינה עוברת לבני אדם, אך בעלי כשל חיסוני, כגון חולי איידס או מטופלים בתרופות המדכאות את המערכת החיסונית, יכולים להיות רגישים.

  • שחפת עופות - עקרונית, שחפת העופות אינה מסוכנת לבני אדם אך היא מסוכנת לבעלי כשל חיסוני.

 

bottom of page