top of page

קצת עלינו - דואגים להגן על הבית שלך

המזיקים הם בע"ח שעלולים להוות מטרד בלתי נסבל לאדם ולעביר אליו מחלות. 
מזיקים בריאותית וגם אסתטית.

מי הם

המזיקים?

לאתר את המזיק , לזהות את סוגו ולהתאים לפיכך את סוג ההדברה היעיל ביותר למיגור אותו המזיק משטח הלקוח.

המשימה שלנו

יכולתינו לזהות את שלל סוגי המזיקים את הפיתרונות הנדרשים עבור כל מזיק ומזיק לשם השמדתו ומיגורו משטח הלקוח.
בזכות ניסיוננו הרב והכרותינו עם שלל שיטות וחומרי ההדברה הרחבים הנמצאים בשוק, אנו מבטיחים שעבודתינו תתבצע לשביעות רצונכם 

היכולות והנסיון

שלנו

bottom of page