top of page

דבורים וצרעות

 

הדברת צרעות ו/או דבורים
הצרעות הן חרקים חברתיים ומשפחת הצרעה כוללת: מלכה, עמלות וזכרים.

תיאור קיני הצרעות


הדברת דבורים וצרעות 

  • צרעת הפלך בונה קנים קטנים באופן משמעותי עם מספר חלות קטן - אחת או שתיים לכל היותר. קני צרעת הפלך גלויים (לא באדמה) על צמחים, על קירות בתים או מתחת לגגות.

  • הצרעה הגרמנית בונה את קניה בדומה לצרעה המזרחית, אך התאים קטנים יותר ושיעור הקנים הנבנים באזורי מגורי האדם גדול יותר.

  • צרעה מזרחית בונה בדרך כלל את הקן באדמה, אך לעיתים ניתן למצוא קנים בחללים שונים כגון קירות בתים, ארגזי תריסים ועוד. מספר החלות גדל עם התפתחות המשפחה בחודשי הקיץ.

 

הנחיות מניעה והדברה
השמדת מלכות - המועד: אפריל-מאי. הביצוע בעזרת תרסיסי דבק או מחבטים.

חיסול קנים - המועד: מחודש יולי ועד תחילת הגשמים. השמדת קנים קלה יחסית לביצוע, אך העבודה הכרוכה באיתור הקנים מהווה בעיה.

בזמן היציאה לחיסול קנים יש להצטייד בתכשיר איבוק מתאים, במסכת כוורנים וביגוד מלא להגנה.

השמדת קנים בבתי מגורים או במבנים ציבוריים - תבוצע תוך נקיטה באמצעי זהירות ושמירה על הסביבה.

מלכודות - שיטה זו מיועדת ללכידת צרעות עמלות תוך שימוש בפתרון מתאים ללא רעל: קונוס רשת המאפשר את כניסת הצרעות ומונע את יציאתן. סוג הפיתיון ייקבע בהתאם לחומרי המזון המושכים באזור המותקף.

פיתיון בשרי מורעל - בשיטה זו אין צורך באיתור קן הצרעות אלא בבשר טחון עם רעל, הפועל באופן מיידי.

שיטה זו מותרת לבעלי היתר הדברה או לבעלי אישור מיוחד בלבד.
יש להשתמש ברעל מסוג 1081 - ללא טעם וצבע. מומלץ לבחור בזהירות מקום מתאים לנקודת האכלה, ולהקימה עם הפיתיון המוצלח ביותר ללא גישה לבע"ח אחרים העלולים להיפגע מכך.

bottom of page