top of page

נמלים

 

הדברת נמלים
הנמלים חיות בחברה כאשר מספר הפריטים במושבת נמלים נע בין 20    ל-100,000 ויותר. כושר הסתגלותן של הנמלים לתנאי הסביבה ולמזון הוא רב, ואפשר למצוא נמלים אף בתנאים קיצוניים ביותר.

כלל ראשון בהדברת נמלים הוא גילוי הקן.

המחילות מגיעות עד לעומק של עשרות סנטימטרים באדמה.

לעיתים הן בונות את קיניהן בתוך חריצים בקיר או מתחת למרצפות.

 

השמדת הקן כמוה כפיתרון הבעיה.

יש לפעול כאשר מרבית אוכלוסיית הנמלים נמצאת בקן, באמצעות ריסוס שיטתי מכוון ליד פתחים ולתוך סדקים. לאחר מכן יש לסתום את הפתחים.

מומלץ לרסס את קוטלי המזיקים על קירות מחוץ למבנה, עד לגובה של כחצי מטר.

פעולת הדברה משולבת של פיתיון רעיל, ריסוס ואיבוק בפרקי זמן שונים, עשויה לתת תוצאות טובות  יותר. חשוב לפעול בהתמדה בכל עת שהנמלים מופיעות מחדש. עד להיעלמותן המוחלטת.

bottom of page